Sakarā ar paplašināšanos, aicinām pievienoties mūsu komandai BŪVINŽENIERUS darbam ekspertu komisijās sekojošās jomās:

– ēku konstrukciju projektēšana;

– tiltu projektēšana;

– tiltu būvdarbu vadīšana;

– tiltu būvdarbu būvuzraudzība.

 

Prasības

Atbilstība Ministru kabineta 20.03.2018 noteikumiem Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 20.punktam:

20.1. kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes studiju programmā;

20.2. kuri ieguvuši vismaz piecus gadus ilgu patstāvīgo praksi pretendenta izvēlētajā arhitektūras jomā, inženierizpētē vai atbilstošā darbības sfērā projektēšanas, būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības specialitātē;

20.3. kuru patstāvīgajā praksē pēdējo piecu gadu laikā nav konstatēti tādi profesionālās darbības un profesionālās ētikas pārkāpumi, par kuriem ir izteikts brīdinājums vai apturēta būvspeciālista sertifikāta darbība;

20.4. kuri, veicot kompetences pārbaudi, neatrodas interešu konflikta situācijā likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

 

Pienākumi

Darbs ekspertu komisijā, atbilstoši Ministru kabineta 20.03.2018 noteikumiem Nr. 169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un sertificēšanas institūcijas prasībām.

 

Piedāvājam

  • darbu ātri augošā uzņēmumā;
  • jaunus profesionālus izaicinājumus;
  • draudzīgu kolektīvu un pozitīvu darba vidi;
  • iespēju darbu savienot ar pamatdarbu.

 

Gaidīsim Jūsu CV (norādot sertifikāta nr.) un pieteikuma vēstuli uz info@serteks.lv

Jautājumiem, lūdzu, zvanīt uz 27275992.

 

Sazināsimies ar otrajā atlases kārtā izvirzītajiem kandidātiem.