Dokumentu pieņemšanas un konsultāciju laiki

I – IV no 10.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.30.

Iespējams, atsevišķi vienoties par dokumentu pieņemšanas un konsultāciju laiku, zvanot uz 27275992.

SIA “SERTEKS”
Reģistrācijas Nr.40103928295
Adrese: J.Asara iela 13, Rīga, LV-1009
Banka: A/S SEB Banka
SWIFT/BIC: UNLALV2X
IBAN (konta numurs): LV67UNLA0050023394881

IBAN (konta numurs): LV20UNLA0055001223103 (tikai būvspeciālistu sertificēšana un uzraudzība)

Mob.27275992

E-pasts: info@serteks.lv